Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

evuszka
Pozbierać jest się dziesięć razy trudniej, niż rozsypać.

— Suzanne Collins
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viamslexi mslexi

April 21 2017

evuszka

April 12 2017

2052 5765 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viacytaty cytaty
evuszka
9024 43c7 500
P. Czerwiński, Międzynaród #2

April 09 2017

Gdyby mi ktoś powiedział:
- Idź do parku
i siedź tak dwa lata,
a po dwóch latach
Ona przyjdzie na spacer z psem,
ale będziesz ją widział tylko przez minutkę…
To jeszcze dziś pobiegłbym do tego parku i czekał dwa lata…!
— Jarosław Borszewicz - Pomroki
(via sidesofsouls)
evuszka
evuszka
- a co jak jest już za późno?
- nigdy nie jest za późno, żeby wszystko odzyskać.
— 90210
evuszka
Jedną z najodważniejszych decyzji, jaką kiedykolwiek podejmiesz, będzie odrzucenie wszystkiego, co rani twoje serce i duszę.
— Brigitte Nicole

April 05 2017

evuszka
Wybacz dzisiaj komuś. Któregoś dnia ktoś może wybaczyć tobie.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawszystkodupa wszystkodupa
evuszka
Są sprawy, które nigdy nie będą zakończone. Na zawsze będzie w nich rana.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty

April 03 2017

evuszka
 Nie wiem, co mnie bardziej przeraża
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre
evuszka
Staram się. Naprawdę się staram. Ale to trudne, bo czasem wszystko wraca. Jedna rzecz czasem powoduje lawine. Niby nic się nie stało. Ale czasem pękam przez swój bagaż doświadczeń. Tak jak dziś. Aż mi wstyd.
— nie chcę taka być
evuszka
I teraz nie wiem co było prawdziwe.
— Czesław Miłosz
Reposted fromIriss Iriss viapoczekalniadusz poczekalniadusz
evuszka
Reposted fromweightless weightless viagdziejestola gdziejestola
evuszka
I te momenty kiedy Cię chcę, a chcieć Cię nie powinnam.
— znowu i znowu
evuszka
Zamartwiasz się myślami. Wracasz do waszej ostatniej rozmowy i odtwarzasz ją w głowie od początku do końca, prawda?
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapoczekalniadusz poczekalniadusz
evuszka
Nigdy nikogo jak jego.
— rozmowy nocą.
Reposted frompoczekalniadusz poczekalniadusz
evuszka
Może wszystko powinno wyglądać inaczej?
— Gabriela Gargaś – Jutra może nie być
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viamslexi mslexi

March 31 2017

evuszka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl