Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2018

evuszka
4881 3b2b
Reposted fromimyours imyours
evuszka
4902 a391
Reposted fromimyours imyours
evuszka
jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie żyć
— Artur Rojek - syreny
Reposted fromimyours imyours
evuszka
tak bardzo chciałem być potrzebny Ci, niezbędny, tak jak Ty mi.
— Pezet
Reposted fromimyours imyours
evuszka
0485 20db 500
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaoutoflove outoflove
evuszka
To może zabrzmieć jak banał, ale kiedy czujesz się piękna i silna w środku, to widać na zewnątrz.
— Angelina Jolie
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaehh ehh
evuszka
Zakochane kobiety są o wiele lepsze w łóżku.
— Jerzy Pilch, "Pilch: Pisarz poluje do krwii ostatniej", Gazeta Wyborcza, 23-24.08.14
Reposted fromimyours imyours viabigevilgrin00 bigevilgrin00
evuszka
0949 8015
Reposted fromkarahippie karahippie viabigevilgrin00 bigevilgrin00
evuszka
1352 e199
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaodyssey odyssey
evuszka
Żeby nam się udało. Żebyśmy byli siebie pewni. I żeby nie było żadnych podejrzeń. I żebyśmy mówili sobie wszystko. 
— Magda M.
Reposted fromtroubles troubles viamymindmylife mymindmylife

July 26 2018

evuszka
4575 eef5
Reposted fromolaosa olaosa viaSurvivedGirl SurvivedGirl
evuszka
CO JEST ZE MNĄ NIE TAK
Reposted frombetterthanlies betterthanlies viaoutoflove outoflove

June 27 2018

evuszka
Prześpij ten problem. Jak się obudzisz i się okaże, że świat dalej istnieje, to znaczy, że nauczysz się z nim żyć.
— A. Staniszewska
evuszka
Jestem zmęczony. Zbyt zmęczony, by akceptować perspektywę końców, które są początkami, od których trzeba wszystko zaczynać od nowa.
— A.Sapkowski 'Czas pogardy'
evuszka
Wściekamy się na siebie, ale czasem warto sobie zadać pytanie: czy gdyby tej osoby zabrakło jutro, czy ja nie będę tęsknić?
— ks. Jan Kaczkowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadepresja depresja

June 19 2018

evuszka
evuszka
chcę Ciebie 
wziąć 
w każde możliwe miejsce
ale najbardziej 
chcę Cię 
mieć 
na co dzień 
evuszka
2220 8213
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutoflove outoflove
1170 9a92

😔

Reposted fromkostuchna kostuchna viaoutoflove outoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl