Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 16 2018

evuszka
(...) uszkodzeni ludzie robią różne rzeczy, ponieważ nie potrafią nikomu zaufać albo uwierzyć w cokolwiek dobrego.
— Mia Sheridan, Archer's Voice
Reposted frommefir mefir viaSurvivedGirl SurvivedGirl

December 24 2017

evuszka
7913 c343
Reposted fromimradioactive imradioactive viaoutoflove outoflove
evuszka
0232 411d 500
Reposted fromoutoflove outoflove
evuszka
Widzę Cię w przyszłości ze mną, jako mojego męża. Widzę jak mamy problemy, jak się kochamy, jak mamy ciche dni, jak się uśmiechamy na widok naszego dziecka. Widzę, jak się kłócimy, jak podchodzisz do mnie i całujesz w szyję gdy robię Ci kolację, jak tulimy się do siebie gdy spotyka nas tragedia. Widzę Cię przychodzącego z pracy, szczęśliwego na mój widok i wychodzącego z domu, trzaskającego drzwiami po sprzeczce. Chcę tego wszystkiego, raju i piekła na ziemi, łez i śmiechu z Twojego powodu. Tego wszystkiego i każdej lepszej i gorszej rzeczy.
Reposted fromnicotine nicotine viaoutoflove outoflove

November 19 2017

evuszka
❤️

November 14 2017

evuszka
evuszka
8117 1bbb

November 02 2017

8816 43d5
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viaodyssey odyssey

September 19 2017

evuszka
7890 753f
evuszka
evuszka
Mam poczucie, że się popsułem, że tam w środku wszystko przestało do siebie pasować. Jakby na świecie zaczęło brakować dla mnie miejsca. Jakbym się zasiedział na Ziemi, a wszyscy mi o tym nieustannie przypominali. Jakbym musiał się po prostu wymeldować.
— Matthew Quick
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaodyssey odyssey
evuszka
Grunt to uniknąć nadinterpretacji. Nadinterpretacja to zło.
— B
Reposted frombiedrona biedrona viaodyssey odyssey

September 11 2017

evuszka
3361 49c0
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
evuszka
Miło by mi było, gdybyśmy spędzili razem całe życie
— oj jakże miło
Reposted frommeeds meeds viaczterywiekipozniej czterywiekipozniej

June 16 2017

evuszka
 Nie wiem, co mnie bardziej przeraża
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre
evuszka
Potrzebuję Cię zobaczyć.
— może wtedy choć na chwilkę uśmiechnę się ze szczęścia.
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli viaehh ehh
evuszka
"Śniłeś mi się dzisiaj, było tak jak kiedyś, aż zatęskniłam i tak mnie w dołku od tego ścisnęło, że obudziłam się w najmilszym momencie. Wiedziałeś, że można tęsknić przez sen? Ja tęsknię."
— Piotr Adamczyk.
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar viaIriss Iriss
evuszka
Mogłam wtedy nie wracać. Chociaż nie można używać trybu przypuszczającego w czasie przeszłym. Od tego można umrzeć, poza tym, to nie przystoi rozsądnym ludziom.
— J. Żulczyk
Reposted fromasalluhi asalluhi viapiglet piglet
evuszka
Haruki Murakami, Norwegian Wood
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl